Odečty

Aktuálně: V roce 2017 budeme provádět odečty v tomto období:

11.  – 15. 12. 2017 v Košťálově a Kundraticích

18. – 21. 12 2017 v Libštátě

Měříme pomocí vodoměrů, výjimečně pomocí paušálů za osoby a období. Je v zájmu každého majitele domu, aby měřil vodné a potažmo stočné vodoměrem.   Vlastní montáž a vodoměr je naším nákladem. Případná stavební úprava v objektu nebo šachta v louce je nákladem majitele domu. Faktury zasíláme mailem nebo poštou .  Fakturu můžete uhradit bezhotovostně ve svém elektronickém bankovnictví anebo hotově v kanceláři obecního úřadu v Košťálově nejlépe každé pondělí  a středu od 8 – 17 hodin.

U rekreačních objektů, které nejsou celoročně používány, můžeme po telefonické domluvě provést odečet vodoměru při zazimování objektu.

Způsob a četnost odečtů se liší podle druhu a místa:

Voda a kanalizace Košťálov

Odečty provádíme jednou ročně na konci kalendářního roku. Lze platit zálohy přes SIPO, případně bezhotovostně, vše dle dohody. Vyúčtování je pak jednou ročně.

Voda a kanalizace Libštát

Odečty provádíme jednou ročně na konci kalendářního roku. Lze platit zálohy přes SIPO, případně bezhotovostně, vše dle dohody. Vyúčtování je pak jednou ročně.

Voda a kanalizace Kundratice

Zdroj vody i vodovodní síť je majetkem obce Košťálov a i obec si zde vodovod provozuje. Ale kanalizační síť je v majetku a provozování Svazku obcí. V Kundraticích provádíme odečty dvakrát ročně a majitelé domů obdrží po každém odečtu dvě faktury jednu od obce Košťálov za vodné a druhou od Svazku obcí za stočné. Na vodné nelze sjednat zálohy přes SIPO ani bezhotovostní.