Kanalizace v číslech

Celková délka nově postavené oddílné kanalizace 23 579,26 m
Stoková sítě (DN 500 a 250) 16 816,06 m
Výtlačná kanalizace (mezi čerp. stanicí a ČOV) 103 m
Veřejné části přípojek 6 660,2 m
Položeno navíc nad původní projekt 459,43 m

 

Cena díla dle výběrového řízení a SoD s rezervou +136 377 770
Méně práce -3 104 090
Vícepráce (mimo jiné i za  metry navíc) +6 889 500
Celkem uhrazeno zhotoviteli -140 163 180

 

Výše dotace z prostředků EU 94 131 867
Výše dotace z prostředků ČR 5 537 168
Vlastní prostředky Obce Košťálov 40 494 145

 

Zahájení stavby – převzetí staveniště 14.07.2014
Ukončení stavební části 30.10.2015
Spuštění zkušebního provozu ČOV 20.10.2015
Ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu 30.04.2015
Kolaudace listopad 2016
Závěrečné vyhodnocení  akce na SFŽP (dotace) 30.10.2016