Úvod

Svazek obcí Košťálov  – Libštát vznikl  s cílem  majetkově sjednotit péči o společný vodovod  v obou obcích. Vodovodní sít je společná s třemi zdroji vody na území obce Košťálov (hlavní zdroj Barevna, gravitační zdroj Valdice a záložní zdroj „Bubeník“). Z  hlavního zdroje Barevna je voda čerpána sítí do vodojemu  a odtud  proudí vodovodním řadem a přípojkami ke spotřebitelům v obou obcích. Provozovatelem této sítě jsou Severočeské vodovody a kanalizace Teplice, závod Turnov. Majitelem sítě a nemovitostí je právě Svazek obcí. Vrcholným orgánem  je Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát, složená vždy ze všech zastupitelů obou obcí. Valná hromada mimo jiné rozhoduje o ceně vodného na každý rok. Od října 2015 je Svazek rovněž majitelem a provozovatelem veškeré kanalizační sítě v obou obcích. V Košťálově je od roku 2015 vybudována 23 km dlouhá oddílná kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod v dolní části obce. Vedle splaškové kanalizace  je v Košťálově v provozu  také kanalizace dešťová, která dříve sloužila  jako  jednotná.